Klimaavtrykk

Det er viktig for oss i Byggmester Jermund Godøy i Fana å være en del av det å redusere den negative påvirkningen på miljøet

Vi jobber kontinuerlig og hardt for å redusere vårt miljø avtrykk.

  • Vi har kun lokalt ansatte medarbeidere i Fana omradet,  for å redusere CO2 utslipp
  • 40% av bilparken vår er elektrisk
  • Vi bruker hovedsakelig lokale underleverandører på prosjekter (Dører, vinduer, trevirke, andre fag med mer)
  • Høyt fokus på resirkulering i vår daglige drift