Oppføring av nybygg

Å bygge nytt hus er et stort og spennende prosjekt for alle familier. Dette er ikke noe man gjør ofte. Vi i Byggmester Jermund Godøy i Bergen er ydmyke leverandører, vi skjønner den store oppgaven vi har fått tildelt av familien og vi er engasjert hele veien, fra idé til ferdig nybygg.

Å sette opp et hus er et stort prosjekt og det kan være mye å tenkte på. Hvordan vil du nybygget skal se ut? Hvor stort budsjett har du? Hvem skal utføre tømrerjobben?
Byggmester Jermund Godøy har solid erfaring med nybygg, fra tomt til nøkkelferdig hus. Vi har mange fornøyde kunder i Bergen og vi vil veldig gjerne at du skal bli det også med ditt nybyggprosjekt.

Gjør det sikkert når du skal gå i gang med et nybygg

Prosessen med nybygg kan være både tid- og energikrevende for mange. Det er derfor viktig å velge profesjonelle aktører med solid erfaring og kompetanse i tømrerfaget. Å bygge nytt hus skal være en god opplevelse. All planlegging som gjort enten med arkitekt eller med å finne det riktige huset for deg, skal nå realiseres med bygging.

Det å velge riktig byggmester til ditt nybygg er essensielt for å oppnå denne gode opplevelsen. Byggmester Jermun Godøy kan ta på seg ansvaret for prosjektet og være den som kontakter arkitekter, rådgivere og entreprenører. Vi er kjent med alle nivå av entreprise og tilpasser oss derfor dine behov. Vi ønsker at du som kunde skal slippe å tenke over byggeprosessen – vi skal hjelpe deg fra tomt til du har husnøkkelen i hånden. Byggmester Jermund Godøy fører samarbeid med alle nødvendige yrkesgrupper, slik at ditt nye hjem får den beste oppfølging.

Vi holder til i Bergen og har Bergensregionen som vårt primære nedslagsfelt på nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Trenger du en tømrer for dit nybygg, har du kommet til riktig byggmester. Vi leverer våre tjenester med stor vekt på miljø, økonomi og fleksibilitet.

Mange fornøyde kunder i Bergen på Nybygg – HusoppføringVi har lang tradisjon for å løse spesielle oppdrag for mange ulike type kunder og vi kan i dag vise til mange fornøyde kunder på våre husprosjekter i Bergen